ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Woudrichem 2023

Algemeen
De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.
De auteursrecht op de foto’s berust bij de fotografe. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van de foto’s.
De fotografe zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer etc. openbaar maken.

Aansprakelijkheid
De fotografe is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe.

Betaling
Na het maken van de afspraak ontvangt de klant een factuur als aanbetaling. Dit is 25% van de shoot prijs. Deze betaling moet binnen 14 dagen voldaan worden anders komt de afspraak te vervallen.  Het restant bedrag wordt gefactureerd na de shoot. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. Indien de fotografe het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 2% van het factuurbedrag extra verschuldigd.

Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de shoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd.

Klachten
Bij klachten wordt er binnen 10 dagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotografe. Vervolgens wordt er bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot een mogelijkheid is.

Commerciële en zakelijke doeleinden
Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.) Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotografe. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit tijdens het boeken van de shoot bekend gemaakt worden. Er worden nooit foto’s zonder toestemming naar een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij publicatie in een (online) magazine wordt toestemming gevraagd.

Bewerking
Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.

Het bewerken van de foto’s door de klant is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan de foto’s zonder toestemming van de fotografe door te spelen naar een commercieel bedrijf.

Annulering
Er kan uiterlijk tot 4 weken na het aangaan van de overeenkomst kosteloos worden geannuleerd. Daarna in geval van annulering van de opdracht door de klant heeft de fotografe het recht op de 25% van de overeengekomen vergoeding, in verband met misgelopen inkomsten. 

In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval)en ziekte,  mag een fotoshoot worden verzet. Wanneer het een bewolkte dag is dan is dit geen reden om de shoot kosteloos te annuleren of verzetten.

Naamsvermelding
Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.

Overmacht
Het kan gebeuren dat een fotoshoot door overmacht (ziekte e.d.) niet door kan gaan. Hierdoor zal de fotografe niet aan de afspraak kunnen voldoen. De fotografe kan tips geven over eventuele alternatieve fotografen in het geval dat de fotoshoot niet verzet kan worden.

Analoog 
Mocht het gebeuren dat er Filmrolletjes worden kwijt geraakt tijdens het ontwikkel proces, is Iris Kolff fotografie daar niet voor verantwoordelijk.